ОСНОВНИ ТЕРМИНИ В ДИГИТАЛНИЯ МАРКЕТИНГ

Познаването на всички термини в дигиталния маркетинг от начинаещите специалисти не е лесна задача. Къде се разминават дефинициите импресия и риич? Защо говорим за copywriting и content writing? По какъв начин се отличава конверсията от коефициента на конверсията? Ще научите всичко това и още много в този материал! 

 

Вместо да google-вате всички термини един по един и да губите ценно време, ние ви предоставяме речник с най-важните дефиниции в дигиталния маркетинг. За улеснение сме ги разделили в няколко категории. Имайте предвид, че определенията са взаимно свързани и това категоризиране е условно. Постарали сме се да дадем и превод на български, защото знаем, че с чуждите думи човек може да се изгуби. Въпреки това чуждиците в тази област се приемат по-натурално. 

 

Речникът има четири основни категории:

  • Основни термини
  • Content marketing
  • Метрики
  • SEO


Основни термини

Всяка къща се нуждае от здраво вкопани в земята основи – дори и тази на дигиталния маркетинг. Колкото по-дълбоко навлизате в неговата област, толкова по-неизменна част от вашия речник ще стават тези термини. Нека започнем с поставяне на база на терминологичните ви познания със следващите дефиниции:

Потенциален клиент и оценяването му (Lead and lead scoring)

Потенциалният клиент е лице или бизнес с интерес към това, което фирмата предлага. В зависимост от това в коя част на своето потребителско пътуване се намира клиентът, той бива оценен и попада в определена част на маркетинговата фуния. С този процес се сегментират клиентите в подходящи категории.

Маркетингова фуния (Marketing funnel)

Маркетинговата фуния описва етапите на взаимоотношение на клиентите с всеки отделен бизнес. Фуниите имат разновидности и се влияят силно от сферата на развитие на фирмата. Основните части на фунията са горна (TOFU), средна (MOFU) и долна (BOFU). В горната част се цели  осведомяване  за съществуването на даден бранд. Средната част дава поле за разглеждане и установяване интерес към него, а в долната част – решение за извършване на реално действие – закупуване на фирмен продукт или услуга. 

Пътуване на клиента (Customer journey)

Пътуването на клиента е цялостното преживяване, което той има, докато общува с даден бранд. То разглежда поетапното взаимодействието от откриването на марката до закупуването на продукта, както и неговото обслужване след това (ако има такова). Фокусът не е насочен върху покупката, а върху това как се чувства клиентът по време и след контакт с бранда.

Персона на купувача (Buyer persona)

Персоната на купувача е изграденият единичен образ на потенциалния ползвател на продукта или услугата. Тя съдържа в себе си информация за демографски, психографски и поведенчески характеристики на личността. Образът е измислен и максимално се доближава до реалността като помага за изграждането на маркетинговата стратегия.

Целева аудитория (Target audience)

Целевата аудитория е група от хора, идентифицирани като вероятни клиенти на фирмата. Те споделят сходни характеристики и интереси, като най-вероятно те ще закупят продукта или услугата.

A/Б тестване (A/B testing)

Процесът по сравняване на два варианта на едно и също нещо, с цел да се определи кой от тях е по-добър. Използва се при тестване на визии, рекламни текстове и много други.

Инфлуенсър (Influencer)

Личност, която е придобила влияние върху значима по обем група хора. Вдъхновява и подтиква към определени действия. Използва социалните мрежи като основен канал за комуникация с аудиторията си.

Алгоритъм (Algorithm)

Алгоритъмът е сложен набор от правила, които се използват за класиране, филтриране и организиране на съдържанието за потребителите в рамките на определена социална мрежа. Основната му роля е да показва съдържание според потребителските предпочитания и предишната им активност в социалните медии. Алгоритъмът е уникален за всяка социална мрежа.

Трафик (Тraffic)

Чрез трафика се измерва броят на посещения на дадената платформа – уебсайт, социални мрежи и др. Той може да се изчисли в зависимост от избран канал за комуникация и устройство, чрез което е достигнато до него (компютър, таблет, мобилен телефон).

Имейл маркетинг (Email marketing)

Имейл маркетингът е процесът на изпращане на стратегически рекламни съобщения по имейл до група от предварително събрани контакти. Цели се обучение, ангажиране или насърчаване на получателите да предприемат конкретно действие.

Копирайтинг (Copywriting)

Копирайтингът се изразява в писането на кратки текстове. Това са промоционални слогани, описания на реклами и др. видове текстове, целящи популяризирането и продажбата на стоки или услуги. Те създават усещане за неотложност и трябва да предизвикат бързи емоционални реакции у потребителите.

Ремаркетинг (Remarketing)

Ремаркетингът е тактика от дигиталния маркетинг, използвана за показване реклами на потребители, които са посетили  фирмения уебсайт или конкретна уеб страница. Те може да са или да не са предприели конкретни действия, след първото посещение, но попадат в съответната таргет група на фирмата.

Чатбот (Chatbot)

Чатботът е софтуер, който автоматизира базовите взаимодействия с клиенти за една компания. Той може да бъде внедрен в редица приложения за съобщения, както и в уебсайтове. Предоставя обслужване на клиенти, отговаря на предварително зададени въпроси и извършва някои други функционалности.

Дигитален формат (Digital format)

Дигиталният формат задава характеристиките на желаното за разпространение съдържание. В зависимост от спецификите на използваните канали, параметрите се различават. Те включват изисквания и препоръки за размер на изображение, съотношения, тежест на файла, дължина на видео и др.

Бисквитки (Cookies)

Бисквитките са текстови файлове с малки части от данни, които се използват за разпознаване на съответното устройство, докато се ползва в мрежата. HTTP бисквитките, се използват за идентифициране на потребителите и подобряване на търсенето чрез персонализиране на показваните резултати. Те запазват и данни от предишни посещения и активности.

Content marketing (маркетинг на съдържанието)

Content marketing или маркетингът на съдържанието е стратегически подход, фокусиран върху създаването и разпространението на ценно съдържание в дигиталното пространство. Нужно е контента да е последователен, интересен и полезен, за да привлече и задържи ясно дефинирана аудитория. Една от основните цели е да се стимулира реализирането на желани действия  от потребителите.

За да използвате content marketing за постигане на целите си, трябва да изградите стратегически план. Няма как да започнете с него, без да познавате тези основни термини:

Blog

Блогът е канал за публикуване и разпространение на висококачествено съдържание. Информацията трябва да е съобразена със сферата на развитие на компанията и да ангажира по полезен и интересен начин аудиторията. Блогът е инструмент, който помага за по-добро представяне на сайта в търсачките.

Сътрудник в блог (Blog contributor)

Сътрудникът в блог е външното лице, което създава съдържание в полза на фирмения блог. Този тип зареждане със съдържание може да се приложи и в други формати като снимки, илюстрации и видеа.

Биография  в социалните мрежи (Bio)

Биографията или т. нар. bio в социалните мрежи е краткото описание в началото на профила, което казва на хората кой е този бранд или личност. То е късо, ясно написано и пълно с ключови думи. 

Медийно планиране (Media plan)

Медийното планиране е процесът, през който се определя къде, кога и колко често ще се публикуват съдържание и реклами. Нужно е да се направи предварително разпределение на разходи и ресурси между различните онлайн и офлайн канали на комуникация.

Съдържание от затворен тип (Gated content)

Това е съдържание с висококачествена стойност, до което може да се достигне след предоставяне на данни за контакт. С даването на нужната информация, потребителите подхранват базата данни на компанията като в замяна получават достъп до специализирани електронни книги, видеоклипове, кратки курсове и др. полезни ресурсни материали.

Съдържание в и извън сайта (On-site и off-site content)

Това са два вида съдържание, които компанията може да поддържа. On-site – на собствения си сайт и off-site – в страница, която се явява чужда за компанията.

Призив за действие (Call-to-action – CTA)

CTA е точно и ясно послание, което подканва потребителите към конкретно действие. Тази техника дава отлични резултати при превръщането на потенциалните клиенти в реални такива.

Хаштаг (Hashtag – #)

Хаштагът се характеризира като етикет, който улеснява сортирането при търсене на информация. Чрез търсенето по конкретни хаштагове може да се открие по-лесно специфична информация, защото те действат като допълнителен филтър. Подпомага се нишовото търсене в рамките на дадена тема.

Писане на съдържание (Content writing)

Писането на съдържание се свързва с информирането, образоването, инструктирането и забавляването на потребителя. Content writing се базира на статии в блог, информативни имейли, електорни книги и други по-дълги материали, които са част от дългосрочната стратегия за развитие на фирмата.

Метрики

Натурално създаденото съдържание, за което говорихме по-рано, следва да може да бъде измервано. Like бутонът не е единственият начин за отчитане на ефективността. Следват най-често използваните метрики в дигиталния маркетинг, които трябва да познавате:

Ключов показател за ефективност (Key performance indicator – KPI)

Ключовият показател за ефективност е показателят, който компанията избира да използва за измерване на своя растеж или успех във времето. Той се променя в зависимост от поставената цел.

Възвръщаемост на инвестицията и възвръщаемост на разходите за реклама (Return on investment – ROI и Return on ad spend – ROAS)

ROI е мярка за ефективност, която се използва за оценка на рентабилността на дадена инвестиция. Прилага се и за сравняване на ефективността на различни инвестиции като директно измерва размера на възвръщаемост на конкретна инвестиция спрямо цената ѝ.

ROAS е мярка за измерване и определяне на стратегически успех в рекламирането. На базата на принципа на ROI, ROAS показва печалбата, която се постига за всеки рекламен разход. Възвръщаемостта на разходите за реклама се изчислява като отношение между приходите, дължащи се на реклами, към цената на рекламите и се умножни по 100.

Ангажираност (Engagement)

Ангажираността се изразява в активния интерес и взаимодействие на потребителите с даден бранд. Тя се подсилва с прилагане на подходящи техники, задържащи интереса на аудиторията. Измерва се най-често с харесване, споделяне, коментиране на съдържанието, запазване на публикации.

Коефициент на ангажираност (Engagement rate)

Степента на ангажираност е показател за оценка на средния брой взаимодействия, които съдържанието получава на последовател. Изчислява се като общия брой взаимодействия, които съдържание получава, се разделят на общия брой последователи и се умножи по 100.

Органичен и платен обхват/достигане (Organic and paid reach)

Reach измерва обхвата, до който е достигнало съдържанието – общият брой потребители, които са го видели. При органичния обхват лицата виждат съдържанието без прилагане на платени стратегии. Платеният обхват включва в себе си хората, до които се достига със спонсорирано съдържание.

Импресия (Impression)

Импресията отчита броя пъти, в които дигиталното съдържание се е показало на екрана на потребителя. Съдържанието може да се покаже няколко пъти на един и същ потребител и да се отчете нова импресия.

Конверсия (Conversion)

Конверсията е моментът, в който се постига зададено маркетингово действие. Тя се изразява в даване на имейл, затваряне на продажба и др.

Коефициент на конверсия (Conversion rate)

Коефициентът на конверсия измерва отношението между общия брой потенциални посетители и тези, които са предприели желаното действие.

Разход за придобиване на клиент (Customer acquisition cost – CAC)

CAC показва средния разход за придобиване на отделен клиент. Изчислява се като разходите за продажби се разделят на общия брой клиенти.

Плащане на клик (Pay Per Click – PPC)

PPC е модел, при който се плаща на всеки направен клик от потребителите. Прилага се в търсачките, социалните мрежи и Google Ads. 

Честота на клик (Click-Through Rate – CTR)

Честотата на кликване изразява съотношението на хората, които кликат върху съдържанието, спрямо броя на хората, които виждат съдържанието. Колкото по-висока е CTR, толкова по-голям е броят на хората, които смятат, че си струва да проверят до какво води рекламата. Показва кои видове контент са ангажиращи.

Цена на клик (Cost Per Click – CPC)

Цената на клик задава стойността, която заплаща фирмата за всяко натискане върху рекламния банер или бутон. Изчислява се като общите разходи за реклама се разделят на  броя кликвания върху нея.

Цена за действие (Cost Per Action – CPA)

CPA е цената, която фирмата заплаща за реализиране на желано действие на  потребителя, като записване за бюлетин, изтегляне на онлайн книга и др. Изчислява се като общите разходи за реклама се разделят на общите конверсии. Може да се срещне и като cost per acquisition – цена за придобиване.

Цена на продажба (Cost Per Sale – CPS)

CPS е сумата, която се заплаща за всяка извършена продажба, генерирана от реклама.

Уникални посетители (Unique visitors)

Човек, който е посетил уебсайта на компания поне веднъж и се брои само веднъж за даден период. 

SEO

SEO е краткото съкръщение за search engine optimization или оптимизация на търсачки. Тя е набор от практики, предназначени да подобрят външния вид и позиционирането на уебсайтовете в органичните резултати от търсенето. Органичното търсене е най-видимият начин за потребителите да откриват и имат достъп до онлайн съдържание. Обмислената и структурирана SEO стратегия е от съществено значение за подобряване на качеството и количеството трафик към уебсайта с или без помощта на платени позиции в търсачките. Следват базовите термини, които трябва да познавате, щом става дума за оптимизация:

Ключова дума (Keyword)

Ключовата дума е дума или фраза, която се използва от търсачките за идентифициране и сегментиране на съдържанието. Тя помага за определянето на темата на съответното съдържание и е нужно да се имплементира правилно в уебстраница.

Страница с резултати от търсачка (Search engine results page – SERP)

SERP е страницата с резултати, която потребителят вижда, когато въведе термин в съответната търсачка.

Маркетинг в търсачки (Search engine marketing – SEM)

Маркетингът в търсачки е процесът на увеличаване на количеството и качеството на трафика към уеб сайтовете. Това включва платени реклами, свързани с конкретни ключови думи и оптимизация на търсачки.

Вътрешна оптимизация на страница (On-page optimization)

Вътрешната оптимизация на страница включва набор от техники за подобряване на видимостта на уебсайта в търсачките. Те са насочени към заглавия, съдържание, тагове, URL адреси и др. Извършват се по съответната страница. 

Външна оптимизация на страница (Off-page optimization)

Външната оптимизация се базира на техники, които не се изпълняват директно на фирмения уебсайт, но му помагат да придобие видимост в търсачките, популярност и изграждане на авторитет. Това се изразява най-вече чрез изграждане на връзки.

Вътрешна връзка (Internal linking)

Вътрешната връзка е хипервръзка, която позволява навигиране и преместване от една страница в уебсайта до друга. Те помагат на потребителите да получат повече информация чрез свързаните статии или страници.

Изграждане на връзки (Link building)

Link building представлява свързването на съдържание и изграждането на мрежа между различни уебсайтове. Изграждането на връзки е сред определящите фактори за класирането на уебсайта ви в страницата с резултати на търсачките. Целта е придобиването на авторитетни линкове, водещи към вашите страници. 

(Dofollow link  и Nofollow link)

В основата на линковете стои препращането от една страница към друга. Когато бъде използвана Dofollow връзка, се предава част от т. нар. “SEO линк сок” към сайта, към който води връзката. Nofollow маркерът на връзката спира това предаване. 

Процент на отпадане (Bounce rate)

Отпадането е процесът, при който потребителят влиза в страницата и в последствие излиза, без да посети друга страница на уебсайта или да взаимодейства с някои от елементите на уебсайта. Изчислява се като отношение между броя на отпаданията спрямо общия брой показвания на страница.

Входящи и изходящи връзки (Inbound и outbound links)

Входящите връзки са всички обратни връзки, които водят от други уебсайтове към фирмения сайт и са сигнал за висококачествено съдържание. 

Изходящите връзки са тези, които водят от фирмения уебсайт към други такива и биват препоръки от вас към друго ценно съдържание.

Анкор текст (Anchor text)

Текстът, върху който трябва да се кликне, за да се пренасочат потребителите към друга уеб страница на същия уебсайт или на друг. 

Унифициран локатор на ресурси (Uniform resource locator – URL)

URL е механизираният текст, използван от браузърите, за извличане и създаване на уникален адрес на всеки публикуван ресурс в мрежата. Всеки валиден URL адрес сочи към уникален ресурс с информация.

URL на нашата блог страница е: https://beesbuzzads.com/blog/ 

Мета описание (Мeta description)

Мета описанието е елемент от HTML кода на всяка страница в мрежата. То описва кратко съдържанието на уеб страница. Показва се под URL адреса  и заглавието в резултатите от търсачката. За да остане видимо мета описанието, следва да не надвишава 160 знака.

 

Споделихме ви основните термини в дигиталния маркетинг и вече можем да говорим на един език. Маркетингът е необятна материя и това е предпоставка да обогатяваме този терминологичен наръчник. Не се колебайте да се свържете с нас при нужда!